Journalisten

Svaret är 23

Hur många nybakade journalister får plats på den krympande arbetsmarknaden? Fredrik Soncks kolumn i Hbl väckte debatt.

Hur många nybakade journalister får plats på den krympande arbetsmarknaden? Fredrik Soncks kolumn i Hbl väckte debatt.

”Vi har 20 studieplatser och utexaminerar 15 – 16 kandidater årligen, beroende på hur många som byter till andra ämnen. Hittills har sysselsättningen varit god bland de som gått ut, även om de sällan fått fasta tjänster”, säger Henrika Zilliacus-Tikkanen, universitetslektor på Soc&kom.

Åbo Akademi har redan minskat sina studieplatser i magisterprogrammet med journalistik som biämne.

”De senaste fyra åren har vi tagit in sju – åtta i stället för tolv. Hittills placerar de sig jämnt mellan tidning, radio och tv, men mediehusen förutsätter att alla nya journalister behärskar webb och sociala medier”, säger Ari Nykvist, universitetslärare på ÅA.