Journalisten

ÅU Medias ledning kommenterar inte omställningsförhandlingarna

Lasse Svens
ÅU Medias styrelseordförande och Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Lasse Svens vill inte kommentera omställningsförhandlingar som pågår på ÅU Media. Arkivbild.

På ÅU Media, som ger ut Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser, pågår just nu omställningsförhandlingar av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. 

”Många har reagerat starkt och tycker att det är väldigt tråkigt att det eventuellt skärs ner på personalen”, säger journalisternas förtroendeperson Annina Suominen. 

Meddelande om omställningsförhandlingarna gavs i början av januari. Enligt en artikel i ÅU (4.1.2023) kan förhandlingarna, som väntas vara klara i januari, leda till att högst två anställningsförhållanden avslutas.

Enligt artikeln görs förhandlingarna för att ”bättre kunna möta de krav som digitaliseringen av nyhetsmedierna för med sig”.

Vad innebär det i praktiken? Hur stor del av personalen omfattas av förhandlingarna och vad gjorde att man inledde förhandlingarna just nu? 

Journalisten har försökt nå ÅU Medias vd och Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola utan resultat. ÅU Medias styrelseordförande och Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Lasse Svens kommenterar inte heller förhandlingarna utan hänvisar alla frågor gällande dem till Simola.

I december skrev Journalisten att det bland personalen finns en utbredd förtroendebrist för chefredaktören. Vad har bolaget gjort för att åtgärda frågan?

 “Jag har ingenting att tillägga till den frågan heller”, säger Svens.