Media-ala

Sanomalehtien jakelemiseen suunnitellaan noin kymmenen miljoonan euron tukea

Valtio aikoo tukea sanomalehtien jakelemista. Jos postilakia muutetaan, Postin ei enää ensi vuonna tarvitse jakaa postia viitenä päivänä viikossa. Jakelutuella halutaan varmistaa, että ihmiset saavat silti sanomalehtensä kaikkina arkipäivinä. 

Määräaikaista jakelutukea saisivat sanomalehtien jakelun hoitavat yritykset, jotka sitoutuisivat jakelemaan lehdet niinä kahtena arkipäivänä, joina Posti ei sitä enää tee. Tuen saajat valittaisiin kilpailutuksen kautta.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi luonnoksen tukea koskevasta valtioneuvoston asetuksesta maanantaina 18. lokakuuta. Asetuksen mukaan jakelutuen tarkoitus on turvata yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuus sekä tukea laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä.

Avustettu lehtijakelu haluttaisiin ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2023 alussa. Asetus tuesta olisi voimassa vuoden 2027 loppuun. 

Valtioneuvoston asetuksen muistion luonnoksessa arvioidaan, että tukea jaettaisiin enintään kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi Journalistiliiton mukaan sopiva summa olisi 10–15 miljoonaa. 

Liikenne-ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen Emmi Nykäsen  mukaan tukisummaa arvioidaan vielä lausuntokierroksen perusteella. 


Sanomalehtien jakelutuki liittyy hallituksen suunnitelmaan päivittää postilakia. Ensi vuonna Postin ei tarvitsisi enää jaella ja kerätä postia viitenä päivänä viikossa, vaan niin sanottuja yleispalvelukirjeitä pitäisi kerätä ja jaella vain kolmena päivänä viikossa. 


Nykyisin Postin velvollisuuksia on kevennetty niillä alueilla, joissa joku toinen yritys hoitaa varhaisjakelua viitenä päivänä viikossa.

Muutokset postilakiin hankaloittaisivat sanomalehtien jakelua sellaisilla alueilla, joissa Posti on ainoa jakelija. Valtioneuvoston muistioluonnoksen mukaan noin 1 700 postinumeroalueella ei ole kattavaa varhaisjakeluverkostoa. Liikenne- ja viestintäviraston tietojen mukaan varhaisjakeluun kuulumattomilla alueilla jaetaan päivittäin noin 200 000 sanomalehteä.

Media-alan toimijat, kuten työnantajien Medialiitto ja työntekijöiden Journalistiliitto ovat korostaneet jakelutuen välttämättömyyttä aiemmissa lausunnoissaan postilain uudistamisesta. Molemmat ovat painottaneet myös sitä, että harvennettujen jakelupäivien tulisi olla samat kaikkialla Suomessa.

Ministeriö pyytää lausuntoja postilain muutoksista ja jakelutuesta 28. marraskuuta mennessä. Hallituksen esitys postilain muutoksista on määrä antaa alkuvuodesta.