Media-ala

Hilla Groupin toimitukset ovat ahdingossa järjestelmäuudistuksen ja irtisanomisten vuoksi. ”Johto ei ole kiinnostunut kuulemaan ongelmista.”

Sanomalehtiä Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa julkaisevan Hilla Groupin toimitusten työolosuhteet ovat lyhyessä ajassa muuttuneet hyvin raskaiksi.

Hilla irtisanoi maaliskuun lopussa kaikkiaan viisitoista työntekijäänsä. Kolme irtisanotuista työskenteli Hillan toimituksissa.

Samaan aikaan irtisanomisten kanssa Hillassa otettiin käyttöön sekä uusi toimitusjärjestelmä että uusi nettijulkaisualusta. Uusien järjestelmien vakavat lastentaudit ovat turhauttaneet ja uuvuttaneet Hillan lehtien tekijöitä.

Ennen uudistusta julkaistuja juttuja on siirtynyt uudelle nettialustalle joko puutteellisina tai ilman kuvia, kertoo eräässä Hillan lehdessä työskentelevä toimittaja. Joskus jutut eivät ole siirtyneet omassa järjestelmästään sijaitsevasta juttuarkistosta lainkaan. Ongelmia on myös muun muassa kuvateksteissä.

Toimittajan mukaan asian korjaamiseen voisi käyttää loputtomasti aikaa.

”Olen korjannut käsin sellaisia juttuja, joiden perään lukijat ovat kyselleet”, hän sanoo.

Journalisti uutisoi Keskipohjanmaan toimituksen ahdingosta 21. huhtikuuta. Uutisessa kerrottiin toimituksen joutuvan työskentelemään kiireessä, ehtimättä miettimään juttujen näkökulmia ja tekotapoja.

”Tuntuu, että journalismi ei enää ole ydintoimintomme”, Keskipohjanmaan toimittaja totesi tuolloin.

Tilanne on toukokuun lopulla edelleen muuttumaton niin Keskipohjanmaassa kuin muissakin Hilla Groupin lehdissä.


Erityisesti Pohjois-Suomen pienissä paikallislehdissä ongelmaksi ovat nousseet myös tyytymättömien tilaajien yhteydenotot.

Digisisältöjen lukemiseksi vaadittavat uudet Hilla-tunnukset eivät ole toimineet tai niiden luominen on ollut liian hankalaa. Asiakaspalvelu on pahoin ruuhkautunut. Toukokuun alussa jonossa oli noin kaksi tuhatta vastaamatonta yhteydenottoa, Journalistille kerrotaan. Maaliskuussa irtisanottiin myös yksi asiakaspalvelun työntekijöistä.

Turhautuneet tilaajat ovat olleet yhteydessä tuttuihin paikallislehtien toimittajiin ja toimituksiin, mikä osaltaan on lisännyt toimitusten kuormitusta ja hidastanut juttujen valmistumista.

”Yhtiö haluaa satsata digiin, mutta pelkään, että turhautuneita digitilaajia menetetään nyt”, Lapissa ilmestyvässä paikallislehdessä työskentelevä toimittaja sanoo.

Hänen mukaansa toinen ongelma on, että Hilla haluaa kaikkia yhtiön paikallislehtiä tehtävän yhdenmukaisella tavalla. Pohjoisessa se tuottaa vaikeuksia, koska resursseja tarvittaisiin laajemman alueen takia enemmän.

”Pohjoisessa juttukeikka saattaa tarkoittaa sadan kilometrin ajoa suuntaansa. Silti lehtiä tehdään yhtä pienellä toimituksella kuin Hillan paikallislehtiä Pohjanmaalla.”


Toimituksissa ymmärretään uudistusten tarve hyvin. Osa vanhoista toimitusjärjestelmistä oli pahasti ajastaan jäljessä, mikä aiheutti monenlaisia hankaluuksia.

Uudistusten kiireinen toteuttaminen on kuitenkin aiheuttanut sen, että sekä netin että printin uudet toimitusjärjestelmät on otettu käyttöön pahasti keskeneräisenä, Hilla Groupin sanomalehdessä työskentelevä toimittaja sanoo.

Hän kertoo kysyneensä neuvoa ja ilmoittaneensa järjestelmien ongelmista Hillan projektijohdolle lukuisia kertoja.

”Näihin vastataan, että asia hoidetaan, mutta mitään ei todellisuudessa hoideta”, toimittaja sanoo. Hän kuvailee Hillan johdon suhtautuvan kritiikkiin joko torjuvasti, vähättelevästi tai vihamielisesti.

”Normaalisti projektit ovat yrityksissä jonkun vastuulla. Jos projekti ei etene, vastuuhenkilö tuo tapahtuneen esille ja ratkaisee asian. Näin ei tunnu Hillassa olevan”, toimittaja sanoo.

Hilla Groupin sisältöjohtaja Inka Partanen, osaatko arvioida, milloin uudet järjestelmät saadaan toimimaan niin, että ne helpottavat toimitusten arkea?
”Tietenkään ei ole mitään yhtä päivämäärää, jolloin kaikki olisi valmista. Kehittäminen jatkuu koko ajan, ja sanoisin, että olemme yrittäneet viedä toimituksista tulleita korjausehdotuksia tehokkaasti eteenpäin. Tarkoitus on tietenkin, että toimitusten työ sujuvoituu.”


Johtamiskulttuuria kritisoivat yksimielisesti myös muut Journalistin haastattelemat Hillan lehdille työskentelevät tekijät. Kukaan heistä ei uskalla puhua jutussa omalla nimellään. He pelkäävät sen vaikeuttavan työtään Hillassa.

Myös Hillan johdossa on ollut henkilövaihdoksia. Muutaman kuukauden sisällä työpaikkaa ovat vaihtaneet muun muassa molempien Hillan suurempien lehtien, Keskipohjanmaan ja Kainuun Sanomien, päätoimittajat. Kainuun Sanomien päätoimittaja Leena Hirvonen irtisanoutui vuoden 2022 marraskuussa ja Keskipohjanmaan Tiina Ojutkangas vuoden 2023 helmikuussa

Journalistin tietojen mukaan suuri osa henkilövaihdoksista liittyy sekavaan johtamiskulttuuriin ja liian kovalla kiireellä toteutettuihin uudistuksiin.

”Kyse on epärealistisesta aikataulutuksesta ja johtamisen ongelmista. Siitä, että organisaatiota ei ole osattu rakentaa perustaltaan kuntoon ennen kuin päätetään hypätä sadan metrin loikka”, eräs lähteneistä kiteyttää. Hänen mielestään Hillan johdossa on ihmisiä, joilla ei ole riittävää substanssiosaamista media-alalta.

”Toisaalta ihmisten johtamisen taitokin on alhaisella tasolla. Hillan johtamiskulttuuri on hyvin autoritäärinen. Pois lähteneistä puhuttiin ikävään sävyyn.”

Eräs lähteneistä sanoo, ettei suosittelisi vanhaa työpaikkaansa tällä hetkellä kenellekään.

Hilla Julkaisujen liiketoimintajohtaja Henri Mattinen, missä kohtaa uudistuksissa tällä hetkellä mennään?
”Luonnollisesti uudet järjestelmät vaativat kaikilta opettelua, ja kaikkea ei voi oppia kerralla. On ihan selvää, että se opettelu voi olla alussa kuormittavaakin. Uudistukset oli pakko toteuttaa nyt.”

Onko pelättävissä, että menetätte merkittäviä määriä digitilaajia kirjautumisongelmien vuoksi?
”On luonnollista, että muutostilanteissa myös palautetta tulee. Se kertoo myös siitä, että tuotteemme ovat asiakkaille tärkeitä. Seuraamme tilaajamääriä. En ole huolissani.”

Vahvistatko tiedon, että asiakaspalvelussanne on tuhansia vastaamattomia yhteydenottoja tilaajilta?
”En kommentoi lukuja, ne ovat yrityksemme sisäisiä asioita. On vähän epäreilua ryhtyä käsit-telemään niitä julkisesti.”

Miten hyvin kevään aikana tehtyjen muutosten johtaminen on omasta mielestäsi onnistunut?
”Oli etukäteen tiedossa, että teemme ison järjestelmämuutoksen nopealla aikataululla. Nyt on saatu tärkeimmät asiat tehtyä. Pidän tätä tässä mittakaavassa ja aikataulussa onnistuneena projektina.”

Hillan johto saa kuitenkin monilta työntekijöiltä kovaa kritiikkiä epäselvästä johtamisesta. Mitä ajattelet siitä?
”Muutoksen tarpeesta on keskusteltu paljon, ja palautteita on tullut paljon. Niitä on käyty läpi sisäisesti. En lähde kommentoimaan tätä tarkemmin. Nämäkin ovat sisäisiä asioitamme.”

Väki johdossa on vaihtunut. Onko Hilla Groupissa johtamisongelma?
”Mitä lähteneisiin päätoimittajiin tulee, he ovat tehneet omia henkilökohtaisia ratkaisujaan. Vaikea niitä on lähteä kommentoimaan. Sanoisin, että olemme myös rekrytoineet todella vahvaa osaamista.”


Oikaisu 6.6.2023: Tämän artikkelin paperiversiossa (Journalisti 5/2023) oli epätarkkuuksia ja virheitä.

Artikkelin mukaan asiakaspalvelusta irtisanottiin useita työntekijöitä. Todellisuudessa irtisanottuja oli yksi.
Asiakaspalvelua ei ole keskitetty Kokkolaan, vaan sitä tarjotaan myös Kajaanissa, Kemijärvellä, Ylitorniolla ja Suomussalmella sekä puhelimessa ja sähköisissä kanavissa.

Artikkelin mukaan pohjoisen lehdet ovat aiemmin olleet kannattavia. Todellisuudessa kannattavia on ollut osa lehdistä.

Vanhan toimitusjärjestelmän sijaan Hillan lehdissä on ollut käytössä useita vanhoja toimitusjärjestelmiä.

Artikkeli kertoo, että suuri osa Hilla Groupin johtoryhmästä on siirtynyt muihin tehtäviin. Todellisuudessa uusiin tehtäviin on siirtynyt osa Hilla Group julkaisujen johtoryhmästä.

Jutussa haastateltava luonnehti Hillan arkistoa menetetyksi, koska juttuja ei ole siirtynyt uuteen järjestelmään ja osa on siirtynyt puutteellisina. Ongelmat juttujen siirtymisessä pitävät paikkansa, mutta Hillan arkisto on omassa erillisessä järjestelmässään.

Artikkelin mukaan Keskipohjanmaan ja Kainuun Sanomien päätoimittajat irtisanoutuivat muutaman kuukauden sisällä. Verkkoversioon on lisätty tieto siitä, että he irtisanoutuivat viime talvena: marraskuussa 2022 ja helmikuussa 2023.

Verkkoversioon on tarkennettu, että 15 irtisanotusta työntekijästä kolme irtisanottiin toimituksista.