Tutkittua

Rahaeliitti vaikuttaa politiikkaan piilossa medialta

Rikkaat suomalaiset välttelevät mediahuomiota ja muokkaavat talouspolitiikkaa sisäpiirin strategioiden avulla.


Tämä selviää Anu Kantolan ja Juho Vesan tutkimuksesta, joka julkaistiin aiemmin tänä vuonna European Journal of Communication -tiedelehdessä. Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisen rahaeliitin suhdetta mediaan ja talouspolitiikkaan.


Tutkimusaineisto koostuu liki sadasta haastattelusta vuosilta 2016–2017. Haastateltavat arvottiin korkeatuloisimpien suomalaisten parista liike-elämän eri aloilta. Haastatellut olivat saaneet vaurautensa perustamalla yrityksen, perimällä yrityksen tai toimimalla yritysjohtajana.

Tutkimuksessa havaittiin, että rikkaat suomalaiset pyrkivät vaikuttamaan talouspolitiikkaan niin sanottujen sisäpiirin strategioiden avulla. Toisin sanoen he kaihtavat julkista politikointia.


Kullakin rikkaiden ryhmällä on omat suosikkistrategiansa. Yritysjohtajat vaikuttavat politiikkaan ennen muuta verkostoitumalla laajasti. He muun muassa käyvät puoluekannasta riippumatonta dialogia poliitikkojen ja virkailijoiden kanssa.


Rikkaiden perijöiden lobbausverkostot ovat vähemmän dynaamisia kuin johtajien. Heidän tärkein verkostonsa on Perheyritysten liitto.

Toisin kuin johtajat ja perijät, yrittäjänä rikastuneet tapaavat olla yksinäisiä susia. He eivät tyypillisesti muodosta vahvoja lobbausverkostoja vaan ottavat yhteyttä poliitikkoihin silloin, kun itselle tärkeä aihe osuu kohdalle.

Kaikki rikkaiden ryhmät kertoivat olevansa poliittisesti voimakkaita kulissien takana. Rikkaat kertoivat saaneensa verkostojensa kautta veronkevennyksiä ja arvelivat jopa kaataneensa lakiehdotuksia.

Rikkaat suosivat sisäpiirin strategioita, joten mediajulkisuudesta on heille yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. Osa haastatelluista ilmaisi avointa halveksuntaa toimittajia kohtaan.

Tutkijoiden mukaan demokraattinen päätöksenteko edellyttää kuitenkin läpinäkyvyyttä. Rahaeliitin toiminta kulissien takana on yhteiskunnallinen haaste, jonka läpivalaiseminen on tutkijoiden ja journalistien yhteinen tehtävä.