Tutkittua

Mediatietoisuuspeli auttaa tunnistamaan valeuutiset

Cambridgen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet Bad News -nimisen pelin, joka voi auttaa torjumaan valeuutisten leviämistä.

Pelaaja rakentaa tyhjästä oman valeuutisimperiuminsa Twitteriä muistuttavassa ympäristössä. Peli esittelee erilaisia petollisen tiedonvälityksen strategioita, kuten salaliittoteorioita, tunnepitoista kieltä ja ryhmäpolarisaatiota. Pelaajan tulee näiden menetelmien avulla houkutella itselleen mahdollisimman paljon seuraajia, mutta samalla välttää uskottavuuden menettämistä.

Jo viime vuonna julkaistiin tutkimus, jossa Bad News näytti auttavan pelaajia suojautumaan valeuutisilta. Nyt asiaa on testattu satunnaistetulla vertailukokeella, ja tulokset ovat edelleen lupaavia. Journal of Cognition -lehden julkaisemassa tutkimuksessa todetaan, että peli parantaa “merkittävästi” ihmisten kykyä tunnistaa virheellisen tiedonvälityksen menetelmiä.

Tutkijat jakoivat 196 henkilöä kahtia Bad News -ryhmään ja Tetristä pelaavaan kontrolliryhmään. Koehenkilöiden medialukutaitoa mitattiin ennen ja jälkeen pelaamisen. Mittauksessa tutkittavien piti määritellä, kuinka luotettavina he pitivät heille näytettyjä uutisotsikoita.

Bad News -peliä pelattuaan koehenkilöt uskoivat aiempaa vähemmän valeotsikoihin. Myös tutkittavien luottamus omiin arviointitaitoihin lisääntyi. Itseluottamuksen kasvu näkyi selvimmin juuri niillä ihmisillä, joiden arvostelukykyä pelaaminen paransi.

Tutkimuksen taustalla on teoria, jonka mukaan valeuutiset leviävät viruksen tavoin. Lääketieteellisen vertauskuvan innoittamina tutkijat ovat yrittäneet keksiä “kognitiivisia rokotteita” torjumaan leviämistä. Siitä on kyse valeuutispelissäkin: sen avulla ihmiset voivat altistaa itsensä psykologisille vaikutusmenetelmille turvallisesti ja pieninä annoksina.

Lue tutkimus kokonaisuudessaan täältä.

Bad News -peli löytyy täältä