Liitto

Liitto panostaa palveluihin

Journalistiliiton valtuusto hyväksyi liitolle vuoden 2016 toimintasuunnitelman.

Journalistiliiton valtuusto hyväksyi liitolle vuoden 2016 toimintasuunnitelman, jossa keskeisessä roolissa on kehittämishanke Liitto+. Sen tavoite on jäsenten tukeminen muuttuvilla työmarkkinoilla. Liitto+ sisältää muun muassa uravalmennusta, koulutuksen kehittämistä ja mahdollisesti freelancereiden palveluyrityksen.

Liiton talousarvion 2016 loppusumma on 4,16 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla ja omaisuuden tuotoilla, tarpeen tullen käytetään käyttörahastoa.

Lue lisää aiheista: