Journalisten

Inga J-ettor längre

I framtiden blir det inget separat inträdesförhör för journalistik till Soc & kom. Istället ska man välja studie-inriktning efter det första året.

I framtiden blir det inget separat inträdesförhör för journalistik till Soc & kom. Istället ska man välja studie-inriktning efter det första året.

”Det är en reform som gäller hela Helsingfors universitet, så här finns absolut ingen dramatik. Åbo Akademi och Hanken har redan tidigare genomdrivit samma förändringar”, säger skolans prorektor Henrika Zilliacus-Tikkanen.

I korthet handlar det om att staten vill få in studerande till bredare utbildningsprogram och därför blir inträdesförhöret gemensamt för alla studieinriktningar. Tanken är att om man först prövar sig fram och sedan väljer vad man vill satsa på så blir man snabbare färdig.

”Detta har inte att göra med Soc & kom eller journalistiken primärt, utan vi genomför bara samma reform som hela Helsingfors universitet. Det skulle se konstigt ut om vi stod utanför”, konstaterar Zilliacus-Tikkanen.

Magnus Londen

Lue lisää aiheista: