Media-ala

Notiser

Är det en annons?

En del läsare höjde undrande på ögonbrynen när de såg Konstsamfundets annons över två sidor i Hufvudstadsbladet 22.1 om ägarstiftelsens
understöd till olika bokmässor. För det var väl en annons fast det saknades annonsmarkör?

”Ja, jag reagerade själv när jag såg annonsen och märkte att ordet ’Annons’ hade slarvats bort. Jag fick senare veta att det berodde på ett mänskligt misstag och det kan väl delvis förklaras med att allt inte fallit på plats ännu efter den stora omläggningen av tidningen”, förklarar Lena Skogberg, editionschef på Hbl.

Annonsen är en av de första som producerats av KSF Företagsmarknad. Avdelningen består delvis av tidigare Hbl-journalister, den har funnits sedan november 2014 och leds operativt av Kaj Ritala.

”Det är en grupp som har ett eget uppdrag inom koncernen. Den har inget att göra med Hbl:s redaktion. Vår stävan är att det material som den kommersiella gruppen producerar ska skilja sig tydligt visuellt från det redaktionella materialet”, säger Skogberg.

Det är inte heller tänkt att den kommersiella gruppen ska bli en intern marknadsföringsbyrå för ägaren.

”Nej, tjänsten är öppen för hela marknaden.”

Johan Svenlin

 

Presstanda läggs i frysboxen

Nedläggningshotade Brages Pressarkiv har öppnat igen, med Pressarkivföreningen rf som ny ägare. Arkivet förlorade sitt statliga understöd från årsskiftet och föreningen Brage överlät det digra pressmaterialet på 800 hyllmeter till den nya ägaren som backas upp av fyra stiftelser.

Två anställda och en grupp frivilliga håller det biografiska arkivet uppdaterat, men databasen Presstanda som innehåller referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar åren 1990 – 2014 kommer att frysas. I stället finns planer på att göra e-tidningarna från och med 2015 tillgängliga för arkivbesökare.

”Vi underhandlar som bäst med tidningshusen”, säger Kristina Linnovaara, styrelseordförande för Pressarkivföreningen.

Johan Svenlin