Liitto

Journalistiliitto haluaa Suomeen laajan mediapoliittisen ohjelman

Journalistiliitto on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa. Liitto pyytää Suomen seuraavaa hallitusta puuttumaan kolmeen asiaan: mediapolitiikkaan, journalistien turvattomuuteen ja itsensätyöllistäjien asemaan.


Hallitusohjelmatavoitteista huomattavin on pyrkimys yhtenäiseen mediapolitiikkaan. Liiton mukaan Suomi tarvitsee mediapoliittisen ohjelman, joka ylittää päätöksentekorajat.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää nykyistä mediapolitiikkaa sirpaleisena. Kun esimerkiksi kuluttajansuojalaki tai postilaki muuttuu, poliitikot eivät huomioi muutoksen vaikutusta mediaan.

”Suomessa mediaa koskevia lakeja säätää seitsemän eri ministeriötä. Kukaan ei vastaa kokonaiskuvasta. Milloin olet viimeksi kuullut julkista keskustelua mediapolitiikasta? Sellaista ei käydä, koska meillä ei ole mediapolitiikkaa”, Aho sanoo.

Journalistiliitto ajaa lisäksi lehtien ja kirjojen nolla-arvonlisäveroa. Liiton mukaan medialle kohdistettuja tukia ei tulisi ajatella yritystukina vaan ”demokratiatukina”. Vahvistaessaan laadukasta mediaa valtio vahvistaa demokratiaa. Kriisitilanteessa media on myös huoltovarmuustekijä.

Liiton mukaan suomalainen tiedonvälitys tarvitsee sekä kaupallista että julkisen palvelun mediaa. Siksi poliitikkojen pitäisi taata Ylen rahoitus ja säilyttää sen tehtävät nykyisen laajuisina.

”Tanskassa oikeistohallitus supisti yleisradion toimintaa 20 prosentilla. Siitä seurasi ongelmia. Suomessa perussuomalaiset ovat halunneet leikata Yleltä vastaavan osuuden. Meidän kantamme on, että Ylen rahoituksen tulee olla suojassa poliittisilta suhdanteilta”, Aho sanoo.


Liitto toivoo myös, että seuraava hallitus puuttuisi toimittajien maalittamiseen. Maalittaminen vaarantaa tiedonvälityksen, sillä se voi johtaa itsesensuuriin.


Koska maalittaminen on liiton mukaan työturvallisuusuhka, siihen olisi luontevaa puuttua työturvallisuuslailla. Toisaalta sosiaalisen median alustoja pitää säädellä nykyistä tiukemmin. Yhtiöiden on kannettava vastuu alustoilla leviävästä sisällöstä.

Kolmas hallitusohjelmatavoite koskee itsensätyöllistäjiä. Heille tulee taata mahdollisuus kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin.


”Euroopan komissio päätti äsken, että yksinyrittäjillä on oikeus kollektiiviseen neuvotteluun. Nähtäväksi jää, miten tätä sovelletaan Suomessa. Poliitikkojen täytyy huolehtia, että myös mediatalot alkavat noudattaa päätöstä”, Aho sanoo.

Samoin itsensätyöllistäjät tulee muistaa sosiaaliturvauudistuksessa. Kaikille tulisi taata samantasoiset etuudet.

Aho myöntää olevansa tyytymätön siihen, miten hallitus toisensa jälkeen on jättänyt median toimintaedellytysten vahvistamisen retuperälle.