Tutkittua

Tutkimus: Journalismi tarvitsee kapinallisiaan

Toimittajat, jotka haastavat toimitustyön käytäntöjä, auttavat journalismia sopeutumaan yhteiskunnan muutoksiin.
Tämä selviää väitöskirjasta Toisto journalismin kentällä, joka julkaistiin kesäkuussa Tampereen yliopistolla. Pauliina Penttilä kartoittaa tutkimuksessa tapoja, joilla toimittajat tasapainottelevat eri ihanteiden ja intressien välillä.

Tutkimuksen ytimessä on vuosina 2003 – 2004 kerätty etnografinen aineisto, jota on täydennetty muulla toimitustyön havainnoinnilla. Penttilä on itsekin journalisti.

Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle oletuksesta, että toimituksen arkisessa työssä tapahtuu ”toistoja”, jotka ylläpitävät tai haastavat käytäntöjä ja valtasuhteita.

Tutkija analysoi toistoja herkullisesti. Hän asettaa toimituskokouksissa heitetyt vitsit ja toimittajien luovat ratkaisut osaksi laajempaa mallia, jossa ammattilaiset navigoivat perinteisten työtapojen ja muuttuvan yhteiskunnan ristiaallokossa.

Esimerkki toistosta on perinne, jossa Etelä-Suomen Sanomilla oli tapana julkaista kaupungin eliitin juhlapuheita ilman kritiikkiä. Tällaisella toistolla lehti vahvisti vallanpitäjien asemaa.

Toimitukset voivat kuitenkin myös ”toistaa toisin” ja näin kyseenalaistaa käytäntöjä. Vuonna 2004 Etelä-Suomen Sanomat päätti, ettei se lähetä toimittajaa kaupunginjohtajan syntymäpäivien juhlavastaanotolle. Syntymäpäivä muodosti edelleen toiston, mutta toisenlaisen kuin ennen. Juhlaseremonian kuvailemisen sijaan lehti haastatteli päivänsankaria.

Toistot auttavat pitämään journalismin kentän vakaana ja suojelevat alan ideaaleja. Jos toistoja ei jatkuvasti haasteta, journalismi kuitenkin luutuu. Tutkija muistuttaakin, että toimittajien tehtävä on venyttää kentän rajoja. Journalismiin voi omaksua rakentavasti vaikutteita esimerkiksi taiteen, teknologian ja talouden puolelta sekä myös kansalaisjournalismista ja sosiaalisen median ilmiöistä. Näin ala pysyy hallitun epävakauden tilassa.

Toki muutoksissa on vaaransa. Journalismin kenttä voi sumentua liikaa. Esimerkiksi kun jutut viihteellistyvät, journalismin perinteiset ideaalit saattavat heikentyä, jolloin ala ei palvele perustehtäväänsä ja sen olemassaolon oikeutus on uhattuna.

Tutkimuksen voi lukea täältä.