Journalisten

Unga tvivlar på journalistyrket

Antalet sökanden till journalistutbildningarna fortsätter att sjunka.

Det är inte många år sedan tonåringarna drömde om att jobba med media. Nu fortsätter antalet sökanden till journalistutbildningarna att sjunka. Inför höstterminen har 69 personer sökt till Soc&koms 20 studieplatser och på Åbo Akademis utbildning i masskommunikation i Vasa tävlar 38 sökande om 10 platser.

På två år har antalet sökanden till journalistutbildningen vid Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet halverats och en liknande trend finns också på de finska journalistutbildningarna i Jyväskylä och Tammerfors.

”Dels återspeglar det branschens ekonomiska tillstånd och dels har en ny ansökningsprocess sållat bort en del sådana som söker in, men sedan inte kommer till inträdesproven”, förklarar Henrika Zilliacus-Tikkanen, universitetslektor på Soc&kom.

Den procentuella minskningen är mindre på ÅA, men även där går siffrorna neråt.

”Intresset för journalistutbildningar kommer att öka igen när ungdomar märker att de kan jobba med journalistik även om de inte blir anställda på en redaktion”, tror Ari Nykvist, ansvarig för biämnet masskommunikation vid ÅA.

Han ser entreprenörskap och sociala medier som två viktiga kuns-kapsområden för blivande journalister.

”Utmaningen för journalistutbildningarna är att fortsättningsvis ge en gedigen journalistisk grund och samtidigt erbjuda de verktyg som behövs på framtidens arbetsmarknad. Äldre journalister har ofta svårt att förstå att förutsättningarna är annorlunda nu jämfört med när de själva blev anställda på nyhetsredaktioner.”

På Soc&kom håller man också fast vid journalistik både på kandidat- och magisternivå, men breddar med studier i kommunikation på magisternivå.

”Många av våra tidigare studeranden placerar sig inom kommunikationsyrken. Efterfrågan på kommunikationsproffs ökar, medan utpräglade journalistjobb minskar”, konstaterar Zilliacus-Tikkanen.