Journalisten

Statistik till heders

Frilansbyrån Journalism++ Stockholm har fått finansiering av Googles Digital News Initiative (DNI) för ett stort projekt.

Snart får kanske lokaljournalistiken hjälp från oväntat håll – från massiv bearbetning av statistik.

Frilansbyrån Journalism++ Stockholm har nämligen fått finansiering av Googles Digital News Initiative (DNI) för ett stort projekt. Finlandssvenska Jens Finnäs är en av förgrundsfigurerna, han är ivrig eftersom han ser stort potential uttryckligen för överarbetade lokaljournalister.

”Vi tror att en journalist med vår tjänst kan hitta uppslag och nyheter som man inte annars hittar.”

Det handlar om att bearbeta enorma mängder öppen data, och leta efter avvikelser. I ett pilotprojekt fokuserade man på månadsstatistik från Brottsförebyggande rådet – och ramlade över en stöldvåg i Göteborg och oväntat många narkotikaanmälningar i Sollefteå.

Projektet, som drivs av Journalism++, kallas Marple, men det är inte klart än om det blir en fristående nyhetstjänst som lokaltidningarna kan prenumerera på, eller om den ska ingå i en redan existerande service.

”Nu ska vi koncentrera oss på att bygga en prototyp och se om den faktiskt fungerar i verkligheten också, och om mediehusen är beredda att betala för den.”