Journalisten

Bra start för Medielaget

I slutet av 2017 hade andelslaget 172 medlemmar vilket var nästan 100 fler än vad man räknat med.

Journalistförbundets andelslag Medielaget inledde sitt första verksamhetsår med att överträffa målsättningarna. I slutet av 2017 hade andelslaget 172 medlemmar vilket var nästan 100 fler än vad man räknat med.

Medielagets verksamhetsledare Hanna Kokkonen presenterade boksultet för 2017 på Journalistförbundets vårfullmäktige i maj. Hon lyfte fram att anslutningsavgifterna var en betydande inkomstkälla i fjol och att nya medlemmar i dagsläget ansluter sig långsammare än i början.

”I år ska vi satsa på att utveckla intranätet, marknadsföringen och på att få nya medlemmar.”

Medielagets försäljningsintäkter 2017 var sammanlagt 888 734 euro och resultatet landade på 972 euro.