Journalisten

Taltidningar lägger ut texten

Svenska Textalk har sedan årsskiftet tagit över redigeringen av de nio taltidningar som ges ut av Finlands svenska taltidningsförening.

Svenska Textalk har sedan årsskiftet tagit över redigeringen av de nio taltidningar som ges ut av Finlands svenska taltidningsförening. Hittills har föreningen haft sju deltidsanställda redigerare som satt ihop innehållet från tidningarna till en struktur som är lättillgänglig för de 340 prenumeranterna.

”Textalk har ett verktyg som effektiviserar redigeringen. Vår verksamhet är beroende av bidrag och tack vare automatiseringen kan vi sänka våra produktionskostnader”, säger Daniel Ainasoja, verksamhetsledare på taltidningsföreningen.

Uppläsningen sköts fortfarande av den finlandssvenska talsyntesen Samuel.