Journalisten

Dystert år

År 2014 blev ett mörkt år för journalister i världen: 95 journalister eller mediearbetare dödades och antalet kidnappningar av journalister ökade markant jämfört med året innan.

År 2014 kidnappades 119 journalister, året innan 87. Även antalet journalister och medborgarjournalister som tvingades i exil på grund av sitt arbete ökade: från 77 personer 2013 till 159 personer i fjol.

Uppgifterna lyfts fram i en sammanfattande rapport över våld mot journalister under 2014. Rapporten har gjorts av Reportrar utan gränser.

Christian Sundgren, ordförande för organisationens finländska avdelning, konstaterar att år 2015 inte alls ser ut att bli bättre.

”Attacken mot Charlie Hebdo är fruktansvärd. Jag talade med mina kolleger i Paris och de var bestörta. Sådant här händer i krigszoner, inte i Paris.”

Sundgren säger att pressfriheten borde få en allt större betydelse vid internationellt samarbete och när beslut om ekonomiskt bistånd fattas.

”Varför ska man samarbeta om ett grundelement för demokrati, pressfriheten, inte finns? I de finländska mediehusen saknar jag en debatt över hur medier används i propagandasyften. Sänder man inslag i nyheterna där man visar hur journalister avrättas gör man precis som terroristerna vill.”

Lina Laurent