Media-ala

A-lehdet yt-neuvottelee – neuvottelujen piirissä 52 toimituksellista henkilöä

Aikakauslehtiä julkaiseva A-lehdet aloitti yt-neuvottelut 8. syyskuuta. Työnantajan ilmoittama vähennystarve on enintään 43 henkilöä.

Toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurilan mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on 52 toimituksellista työtä tekevää henkilöä.

”Alustavan arvion mukaan mahdolliset työsuhteen päättymiset tai oleelliset muutokset työsuhteen ehdoissa voisivat kohdistua enintään 22 toimitukselliseen henkilöön.”

Yt-neuvottelut liittyvät toimintojen uudelleenorganisointiin ja kestävät kuusi viikkoa.

Journalistien osalta neuvottelut koskevat yhtiön ajankohtaismediaa, naiset ja terveys -toimitusta, nuorten mediaa ja voi hyvin -tiimiä.

Neuvotteluista on rajattu pois päätoimittajat, toimitusassistentit, nuorten median johtaja, kuvatoimitus ja asumisen toimitus lukuun ottamatta sen graafista suunnittelua ja AD-työtä.

A-lehdet Oy:ssä työskenteli vuonna 2019 noin 380 henkilöä, joista journalisteja on reilu sata. Yhtiö on voitollinen.