Journalisten

Sexlivet är lokalt

Gliringen ackompanjeras av tanken att sex genomsyrar allt, skriver Dan Lolax.

Det senaste halvåret har jag gått på arbiskurs i global och finländsk ekonomi.

Tisdagskvällarna i bilen på väg in mot Åbo centrum har förflutit i Radio Extrems Sex och sånt:s sällskap.

Programmet tipsar om samlagsställningar, informerar om sexleksaker och ger lugnande besked om storleken på snoppar och snippor.

Jag imponeras av hur ledigt Sex och sånt rör sig med temat.

En gång twittrade jag till programledaren Dan Granqvist ”I stoppljusens röda sken ser ingen mig rodna.”

Det var inte en överdrift.

 

Vilket leder mig till att undra om ämnet behandlas styvmoderligt av journalister på grund av de inte är bekväma med att skriva om sex?

Då jag själv skrivit om sexrelaterade frågor har det varit på armlängds avstånd.

Artiklarna har bland annat handlat om forskning om incest och om HBTQ-frågor som ett ärende som Åbo borde diskutera med vänskapsstaden S:t Petersburg.

 

Någon kanske opponerar sig och säger att det finns en skillnad mellan att skriva uttryckligen om sex – till exempel i informativt syfte, som Sex och sånt gör – och att bevaka frågor som främst handlar om rättigheten till en egen sexualitet.

Det är sant att det senare hör till samhällsbevakningens ansvarsområde.

I teorin åtminstone. För det känns som om nyhetsjournalister tassar kring sex och sexualitet till den grad att de inte ens är i närheten av att stampa in på ett område som de upplever är någon annans.

Det här leder dels till en journalistisk okunskap om ämnet och dels till att sex hänvisas till den typ av journalistik som bär prefixen ”sensation” eller ”skvaller”.

”Sex säljer” är en gliring som syftar på jakten på klick som i sin tur är synonymt med oseriös journalistik.

Gliringen ackompanjeras av tanken att sex genomsyrar allt. Det är begripligt men tyder på ett missförstånd som har sin upprinnelse i att sex, i motsats till vad som ofta antas, inte har någon given ställning i nyhetsrapporteringen.

 

Då Yle Österbotten rapporterade om nedskärningarna på HSS Medias redaktioner kommenterade en anonym läsare på webben att Österbottens Tidning svikit det lokala.

Däremot hade ”sexet intagit en alltmer dominerande ställning”, menade läsaren.

Den som läser ÖT vet att påståendet inte stämmer.

Kanske läsaren med ”sexet” avser ÖT:s rapportering från Pridefestivalen i Jakobstad. Det betyder i så fall att hen misstar en fråga om sexuella rättigheter för en fråga om enbart sex.

Om de två blandas ihop och avfärdas som oseriös klickjournalistik måste journalister skriva mera, och mer seriöst, om sex och sexualitet.

Läsaren antyder också att sex inte kan vara en lokalnyhet. Det stämmer inte heller. Inget ämne kan på förhand uteslutas som icke-lokalt.

 

Överlag måste det vara så, för att använda min egen tidnings slogan, att om livet är lokalt så är sexlivet och sexualiteten det också.

Självklart ska sex som potentiellt nyhetstema nagelfaras som allt annat. Journalister måste placera temat i sammanhang som är relevanta för läsaren.

Kort sagt: sakligheten, inte sensationslystnaden, ska vara tongivande då sex och sexualitet blir nyheter.

Lue lisää aiheista: