Liitto

Sijoitustoiminnan elpyminen nosti liiton tuloksen plussalle

Journalistiliiton tulos oli 293 867 euroa vuonna 2023. Liitto keräsi jäsenmaksuja noin 5 470 000 euroa, joista se maksoi yhdistyksille ja osastoille 1 081 000 euroa ja työttömyyskassa A-kassalle 707 000 euroa. Palkankorotukset kasvattivat jäsenmaksuja noin 107 000 euroa viime vuodesta.

Nettokulut olivat noin 4 456 000 euroa, noin 338 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Jäsenmaksut eivät kattaneet varsinaisen toiminnan kuluja. Alijäämää jäi noin 771 000 euroa, jota paikkasivat sijoitustoiminnan tuotot, noin 1 065 000 euroa.

Edellisvuonna sijoitustappiot olivat noin 817 000 euroa ja liiton koko tulos 1 400 000 euroa alijäämäinen.