Journalisten

Stämning mot svensk tidskrift med då Europaparlamentet röstade om SLAPP

I Journalisten 2/2021 berättade vi om den svenska webbtidskriften Realtid och dess journalister som stämts för förtal i en engelsk domstol. Det handlar om den svenska företagaren Svante Kumlin och hans företag Eco Energy World (EEW) som ogillade Realtids granskning och beslöt att stämma Realtid Media Ab, tidningens chefredaktör och de två journalisterna som gjort granskningen. Kumlin och EEW kräver ett skadestånd på drygt 13 miljoner euro.

Fallet anses vara ett typiskt exempel på hur juridiska metoder missbrukas för att hota och skrämma någon till tystnad. Fenomenet beskrivs på engelska med begreppet SLAPP, en förkortning av ”strategic litigation against public participation”, strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande.

Stämningsansökan lämnades in i november 2020. Ett drygt år senare väntar de åtalade fortfarande på att domstolen High Court i London ska fatta beslut om ärendet, eller delar av det, överhuvudtaget ska behandlas i London.

”Om skadeståndskravet blev aktuellt skulle det sätta bolaget Realtid i konkurs och oss tre åtalade i personlig konkurs – en ganska skrämmande tanke”, säger Annelie Östlund, en av de stämda journalisterna.

Under året som gått har hon och kollegan Per Agerman medverkat i flera paneldebatter om yttrandefrihet och fenomenet SLAPP. Östlund säger att förtalsstämningen fått henne att tänka till.

”Vad ska det egentligen få kosta att bedriva granskande journalistik? Ska vi backa så fort vi får ett allvarligt hot mot oss? Om vi backar är vi inte journalister längre, då är vi bara radskrivare och content-producenter. Och vi har faktiskt gått vidare med granskningen av EEW även efter stämningen.”

Den 12 november 2021 röstade Europaparlamentet med en överväldigande majoritet för en resolution som kräver lagändringar för att motverka SLAPP. Stämningen mot Realtid var ett av tre konkreta exempel på SLAPP som nämndes i Europaparlamentets betänkande.