Journalisten

SPT:s över 300 000 euro stora minoritetsstöd flyter fritt

En betydande del av nyhetsbyrån SPT:s ekonomi har bestått av det minoritetsstöd som Kultur- och undervisningsministeriet årligen beviljat. I maj uppgick stödet till 375 000 euro. Jämförelsevis fick exempelvis Förlags Ab Sydvästkusten 78 000 euro för Åbo Underrättelsers utgivningskostnader och Tigern rf 20 000 euro för att ge ut tidningen Ny Tid.

”Den här nedläggningen betyder ganska mycket med tanke på att nyhetsproduktion nämns i lagstiftningen. Tidigare fick FNB de här summorna, därefter SPT. Finns det ingen som producerar nyheter på svenska måste vi dela ut det åt andra”, säger regeringsråd Satu Paasilehto.

Enligt henne har styrelseordförande Tom Simola uppgett att man använder den beviljade summan innan nyhetsbyrån läggs ner. Likvidationen sköts av en utomstående likvidator, Christel Finne på bolaget Fondia, och processen beräknas ta sex månader. Nyhetsbyråns verksamhet slutar ändå vid årsskiftet.

Ministeriets pengar måste, påpekar Paasilehto, användas till det ändamål de ansökts om, det vill säga nyhetsproduktion, inte till att betala likvidator eller andra utgifter som hänför sig till nedläggningen.

”Kan man inte använda pengarna inom utsatt tid så måste den oanvända summan betalas tillbaka.”
Paasilehto har längs med åren varit medveten om att SPT haft problem.

”Men beskedet om att nyhetsbyrån läggs ner var nog en chock.”

Samma gällde redaktionen, där man enligt huvudförtroendemannen Mikael Sjövall fortfarande väntar på besked om åtgärder för de journalister som får sparken.

”Än så länge har SPT:s ledning och likvidatorn hänvisat till varandra och vi har inte fått några konkreta svar. Vi har frågat om anpassningsprogram och andra lösningar, men hittills bara fått svaret att vi ska söka oss till TE-byråerna.”

Läs mer om Nyhetsbyrån SPT:s nedläggning på Journalistens webbplats.