Media-ala

Otavamedian yt-neuvottelut päätökseen: 30 työntekijän työt päättyvät, valokuvaus ulkoistetaan

Otavamediassa käydyt yt-neuvottelut päättyivät.

Otavamedian yt-neuvotteluiden tuloksena yhteensä noin kolmenkymmenen työntekijän työt päättyvät.  

Suurin osa lähtijöistä on valokuvaajia, Otavamedian asiakaslehtiyksikön Oman työntekijöitä sekä assistentteja. Journalistisen työn tekijöitä heistä on reilut kaksikymmentä. 

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen pitää lähtijöiden määrää kovana. 

“Lukumäärä on todella iso, kun ottaa huomioon, että Otavamediassa on käyty yt-neuvottelut vain kaksi vuotta sitten. Silloin vuoden kestäneissä neuvotteluissa käytiin läpi kaikki yksiköt. Voi kysyä, että miten tämä muutos näkyy lukijoille, ja kun tekijöitä on vähemmän, voivatko sisällöt säilyä ennallaan”, Savolainen sanoo. 

Varsinaisia irtisanomisilmoituksia ei ole vielä jaettu, vaan työnantaja tarjoaa lähtijöille rahallisen korvauksen sisältäviä eropaketteja eli sopimusta työsuhteen ja työntekovelvoitteen päättymisestä. 

Otavamedian pääluottamushenkilö Tuomo Lappalainen sanoo, että neuvottelut sujuivat  paremmin kuin kaksi vuotta sitten.

“Neuvottelut olivat aidommat kuin kaksi vuotta sitten. Pystyimme oikeasti vaikuttamaan osaan asioista, emme kaikkiin kuitenkaan”, Lappalainen sanoo. 

Lappalainen toivoo, että vaikka työt päättyvät monelta,  jokin yksittäinen työpaikka voidaan ehkä vielä pelastaa. 

“Edellisestä pakettineuvottelusta sellainen kokemus, että ihan loppumetreillä saimme pelastettua yksittäisiä työpaikkoja. Näiden neuvotteluiden loppusaldo tiedetään vasta lokakuun lopussa”, Lappalainen sanoo. 

Lehtiä ei lopeteta eivätkä neuvottelut vaikuta Otavamedian orgnanisaatiorakenteeseen.

Lähtijöiden kanssa käydään neuvottelut töiden päättymisen ehdoista. Työnantaja tarjoaa kaikille lähtijöille lähtöpakettia, jolla sovitaan työsuhteen päättymisestä ja vältetään suorat irtisanomiset.

 
Otavamedian asiakaslehtiyksikön luottamushenkilö Verna Julkunen kertoo, että yksikössä työt päättyvät noin kymmeneltä työntekijältä. Asiakaslehdet ovat kärsineet yritysten koronasäästötoimista.  

“Emme ole menettäneet asiakkaita, mutta yritykset ovat vähentäneet tai peruneet tilauksia meiltä, mikä vaikuttaa suoraan meidän tilanteeseemme”, Julkunen sanoo.  

Oma-yksikössä on työskennellyt noin 50 työntekijää. Tunnelmat ovat Julkusen mukaan apeat. Tunnelmia on synkistänyt se, että koronan takia etänä olevia kollegoita ei ole voinut tavata ja käydä tilannetta yhdessä läpi.  

 

Valokuvaajia houkutellaan irtisanomisen jälkeen jatkamaan töitä freelanceyrittäjinä. Talossa työskentelee tällä hetkellä noin kymmenen valokuvaaja tai kuvatoimittajaa. Neuvottelut työntekemisen mallista ovat edelleen kesken. Lappalaisen mukaan kuvaajat ovat suhtautuneet järjestelyyn ainakin alustavasti avoimin mielin. 

“Nyt neuvotellaan sellaisesta mallista, jossa heille voitaisiin maksaa samantasoiset korvaukset kuin muillekin lähtijöille, mutta työvelvoitteetonta aikaa voitaisiin lyhentää”, Lappalainen sanoo.  

Vastaavaa sopimusta ei ole aikaisemmissa yt-neuvotteluissa tehty. Neuvottelut sopimusmallista käydään parin tulevan viikon aikana.  

“Asetelma näissä neuvotteluissa tässä on ihan hyvä, koska molemmilla osapuolilla on intressi saada toimiva ratkaisu aikaan. Tämä on ihan lupaava ajatus.” 
 

Petri Savolainen muistuttaa, että liitto seuraa tarkoin kuvaajien ulkoistamisen seurauksia. 

“Jos siirretään työtä työsuhteisesta yrittäjäksi, työn täytyy muuttua tekotavaltaan. Samaa työtä ei voi siirtää työntekijältä yrittäjän tehtäväksi. Sopimuksen täytyy mahdollistaa myös se, että kuvaajien täytyy myös voida työskennellä muille mediataloille. Tässä pitää edelleen seurata, miten työtavat muuttuvat ja miten työnjohto järjestetään”, Savolainen sanoo. 

Savolainen rinnastaa kuvaajien ulkoistamisen koulujen siivoojien tilanteeseen.  

“Jos siivoja siivoa edelleen samaa koulua, mutta heikommilla ehdoilla, niin kyse on peitejärjestelystä eikä yrittäjänä toimimisesta.  Tärkeää on, että kuvaajat voivat aidosti toimia yrittäjinä eivätkä ole sidottuja vain Otavamedian töihin”, Savolainen sanoo. 

Otavamedian yt-neuvottelut alkoivat elokuun lopulla, jolloin yhtiö arvioi vähennystarpeeksi enimmillään 46 työntekijää. Ennen neuvotteluiden alkua Otavamediassa työskenteli noin 300 työntekijää.