Liitto

SJL:n valtuusto hyväksyi tessin

Journalistiliiton valtuusto hyväksyi tiistaina yksimielisesti lehdistön työehtosopimuksen, josta saavutettiin neuvottelutulos maanantaina illalla.

Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta. Se alkaa 1. lokakuuta 2014 ja päättyy 30. marraskuuta 2016.

Sopimuksen mukaan henkilökohtaisia sekä vähimmäis- ja harjoittelijapalkkoja korotetaan 0,4 prosentilla 1. tammikuuta 2015. Tammikuun alussa 2016  tulee 20 euron yleiskorotus. Toukokuun alussa 2016 palkkoja korotetaan 0,4 prosentin yrityskohtaisella erällä. Jos yrityskohtaista sopimusta ei synny, perälaudaksi määriteltiin 0,3 prosentin korotus kaikkien henkilökohtaisiin palkkoihin.

Sopimuksen palkkoja korottava vaikutus on 1,35 prosenttia. Palkkaryhmästä riippuen sopimuskauden korotukset ovat 27–32 euroa kuukaudessa.

Lisäksi SJL ja VKL sopivat tessin soveltamisalaa koskevan määräyksen toteamalla muun muassa, että sopimus koskee alan yrityksissä tehtävää toimituksellista työtä riippumatta siitä, millä välineellä työ tehdään tai millä teknisellä jakelutavalla sen tulos julkaistaan.

Liitot sopivat myös niin sanottua absoluuttista työrauhaa koskevan määräyksen. Luottamusmiessopimukseen liitettiin määräys osaston luottamusmiehen toiminnasta ja korvauksesta.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää myös VKL:n hyväksyntää.

SJL:n neuvotteluesityksistä sunnuntaityökorvausta, lisäpalkkaryhmää (2C) ja välimiesmenettelyä koskevat asiat eivät edenneet. Työnantajapuoli ei myöskään hyväksynyt tarkistusta vuorolisiin ja työsuojeluvaltuutetun korvaukseen.

VKL:n esitys vuosiloman lyhennyksestä, kuudennen lomaviikon poistamisesta,  ei myöskään toteutunut.