Journalisten

Svenska Yle förnyar sin nyhetsorganisation för att få tydligare ledarskap

Under de senaste åren har Journalisten vid flera tillfällen skrivit om nyhetsverksamheten på Svenska Yle i Böle. Anställda har bland annat beskrivit ledarskapet som otydligt. Nu har hela nyhetsverksamheten vid Svenska Yle en ny organisation. Den togs i bruk 6 maj och berör personer som jobbar med inrikesnyheter, utrikesnyheter, flödesradio och på nyhetsdesken i Böle. Sammanlagt handlar det om cirka 100 anställda.

I samband med organisationsreformen fördes omställningsförhandlingar vilka omfattade 20 personer i chefspositioner, bland andra producenter, ansvariga producenter och nyhetschefer.

”Organisationsförändringen bygger på att vi pratat med personalen och personalen har velat ha en så klar, tydlig och rak nyhetsledningsstruktur som möjligt”, säger redaktionschef Charlotte Sundström.

Tidigare var nyhetschefsansvaret uppdelat mellan olika personer och plattformar. Nu leds nyhetsdagen av en ”digital nyhetschef”.

Syftet med organisationsreformen är enligt Sundström att ”skapa förutsättningar för att skapa egen journalistik som är relevant i dagens medievärld”.

”Och vi vill kunna reagera snabbt på nyhetshändelser. Det är enklare med färre och tydligare chefsroller”, säger Sundström.

Har Svenska Yle inte hittills haft förutsättningar att reagera snabbt på nyhetshändelser och att skapa egen journalistik?

”Vi har haft förutsättningarna tidigare men ville göra det ännu tydligare”, säger Sundström.


Svenska Yles förtroendeperson Sebastian Bergholm säger att det är alldeles för tidigt att säga hur den nya organisationen kommer att fungera.

”Det är bra att man försöker åtgärda problemen vid desken, där det funnits oklarheter och hög arbetsbelastning.”

Bergholm är förtroendeperson sedan början av maj och var inte med om omställningsförhandlingarna. Han tog över uppdraget efter den tidigare förtroendepersonen Markus Ekholm som fick ett chefsjobb i samband med reformerna.

Bergholm har därför inte insyn i förhandlingarna men har ett önskemål gällande framtiden.

“Arbetsgivaren har gett ett löfte om att den nya organisationen ska följas upp och granskas och att förändringar görs om det behövs. Det är viktigt.”