Liitto

Tasa-arvovaltuutettu patistaa liittoja neuvottelemaan vanhempainvapaista

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen kehottaa työmarkkinajärjestöjä neuvottelemaan työehtosopimusten vanhempainvapaata koskevat määräykset pikaisesti lainmukaisiksi.

Perhevapaat uudistuivat vuoden 2022 elokuussa. Uuden lainsäädännön tavoite jakaa vanhempainvapaat tasan vanhempien kesken ei kuitenkaan vieläkään toteudu kaikilla työpaikoilla ja työehtosopimuspöydissä.

Käytännössä esimerkiksi ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan vanhempainvapaan aikana palkkaa huomattavasti lyhyemmältä ajalta kuin synnyttävälle vanhemmalle.

Työnantajat perustelevat käytäntöä voimassa olevilla työehtosopimuksilla. Tasa-arvovaltuutetun mielestä käytäntö on tasa-arvolain vastainen. Hän otti asiaan julkisesti kantaa huhtikuun lopussa.

”Jos perhevapaauudistuksen jälkeen solmitut työehtosopimukset eivät takaa samaa palkkaetuutta kaikille vanhemmille, ne ovat selvästi pakottavan lainsäädännön vastaisia”, Hiltunen sanoo.

Hänen mielestään käytäntöä ei perustele edes se, että työehtosopimus olisi tehty ennen lain muuttamista.

”Oikeuskäytännössä on todettu, ettei työnantaja voi perustaa syrjiviksi todettujen määräysten soveltamista työehtosopimukseen.”

Hiltunen vastasi Journalistin kysymyksiin aiheesta sähköpostitse.


Media-alalla perhevapaat ovat yhä epätasa-arvoiset. Ainoastaan Yle on tähän mennessä sopinut ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan pidentämisestä. Asia ratkesi helmikuussa 2023 päättyneissä tes-neuvotteluissa.

Lehdistön työehtosopimus takaa synnyttävälle vanhemmalle palkallista vapaata kolme kuukautta ja MTV:n sisällöntekijöiden sopimus 72 arkipäivää. Molemmissa sopimuksissa toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa on vain kuusi päivää.

Lehdistön työnantajia edustavan Medialiiton työmarkkina-asiantuntija Minna Elo ei halunnut kommentoida Journalistille vanhempainvapaiden tasa-arvoistamista.

”Tasa-arvovaltuutetun lausunto ei ole oikeudellisesti sitova. Esitimme viime tes-neuvotteluissa uudenlaista mallia palkallisiin perhevapaisiin”, Elo kirjoittaa.

Journalistiliitto ei hyväksynyt kevään 2022 tes-neuvotteluissa Medialiiton esittämää mallia, koska se huonontaisi palkallisia perhevapaita naisvaltaisilla aloilla.

MTV:tä edustavan työnantajajärjestön Paltan työmarkkina-asiantuntija Emilia Uotila vastasi Journalistin haastattelupyyntöön, että järjestö ei kommentoi työehtosopimusneuvotteluiden sisältöä niiden luottamuksellisuuden takia.

Tasa-arvovaltuutettu kehottaa viemään työehtosopimusten epätasa-arvoiset määräykset ja palkkasaatavat tuomioistuinten ratkaistaviksi.

Journalistiliitto on edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen mukaan valmis käräjille.

”Meillä on toive löytää riitauttaja, joka haluaa viedä asiaa eteenpäin.”