Journalisten

Få valde Smocka

På vårens Smockaredaktion jobbar endast tio förstaårsstudenter. Tidigare år har kursen haft kring 15 förstaårsstudenter.

På vårens Smockaredaktion jobbar endast tio förstaårsstudenter. Smocka är en kurs i redaktionellt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan och ett av de första tillfällena då studenterna får jobba med journalistik ”på riktigt”.

Tidigare år har kursen haft kring 15 förstaårsstudenter. I fjol reformerades kandidatprogram så att studenterna inte längre väljer en specifik linje då de inleder sina studier.

Vid Åbo Akademi är intresset för statskunskap kombinerat med studier i kommunikation större än tidigare. Programmet statskunskap med masskommunikation hade i år över 50 procent fler sökande än i fjol, 84 personer jämfört med 55 år 2017. Tolv personer antas.