Journalisten

Stipendiebeslut i april

Snart kommer beskedet från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet om vilka som får årets journaliststipendier.

I april kommer beskedet från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet om vilka som får årets journaliststipendier. 120 000 euro ligger i potten fördelade på tre olika helheter.

Den första och största andelen är avsedda för journaliststuderande som ska göra sin obligatoriska praktik. I år sökte omkring trettio studerande om understöd.

Den andra helheten handlar om språkbad för etablerade journalister i både Sverige och Svenskfinland. Blott nio stycken har sökt understöd, vilket är ungefär lika många som tidigare. Fyra eller fem kan vänta sig ett ja.

”Det är en viktig del av det svenska språket i Finland att vi har bra journalister med ett gott språk. Jobbar man i Sverige sprider man dessutom information om Svenskfinland”, säger kulturombudsmannen Annika Pråhl vid Kulturfonden.

Den tredje helheten kallas kort och gott journaliststipendier. I år ligger fokus på konstkritik, med endast åtta sökande.

”Konstkritiken är ju aktuell på många fronter, och vi får ofta förfrågningar om det, därför är det ett prioriterat område”, kommenterar Pråhl.