Journalisten

Ansvaret förpliktar

Ansvarsfull journalistik har fått sin egen stämpel.

Rättvis handel, finländskt arbete, ekologisk mat – alla använder de sig av ett varumärke. Orsaken är enkel: konsumenterna ska veta att en produkt är certifierad – och uppfyller vissa villkor.

Därför har även ”ansvarsfull journalistik” nu fått sin egen stämpel.

Lanseringen skedde i förra veckan då snart sagt alla chefredaktörer vid de finländska tidningarna – d.v.s. tidningar som är med i Opinionsnämnden för massmedier – publicerade personliga upprop för just ansvarsfull journalistik.

Vasabladet är chefredaktören Niklas Nyberg nöjd med kampanjen:

”Det här är ett sätt att påminna läsarna om vad vi står för, och påminna läsarna om att källkritik är viktigt i dagens informationsflöde.”

Kampanjen pågår under två veckor men alla medlemsmedier har rätt att använda märket så länge de vill.