Journalisten

Yle grävsatsar

Grävverkstaden inleder sin verksamhet i januari 2018 och målet är att sprida kunskap om granskande journalistik i hela organisationen.

Vid sidan om den nya satsningen Journalistakademin, där Yle stödjer grävande journalistik inom bolaget bland annat genom utbildningar och arbetsrotation, startar Svenska Yle en grävverkstad.

Grävverkstaden inleder, liksom akademin, sin verksamhet i januari 2018 och målet är att sprida kunskap om granskande journalistik i hela organisationen. I praktiken innebär det bland annat att journalister från andra redaktioner kan komma till Spotlights redaktion för tips, utbildning och handledning.

Spotlight hjälper redan nu med de här frågorna men det ska bli mer systematiskt”, säger Hans Sundquist, producent på Spotlight.