Journalisten

Pressfientligt i västra Balkan

EU:s kandidatländer i västra Balkan och Turkiet ännu ligger långt ifrån att kvalificera sig som medlemsländer när det gäller pressfrihet.

”I Turkiet sitter 21 journalister fängslade i väntan på rättegång för att de gjort sitt jobb som journalister. Antalet har visserligen sjunkit efter att EFJ för fem år sedan startade kampanjen Set Journalism Free, men det är fortfarande oacceptabelt.”

Mogens Blicher Bjerregård, ordförande i EFJ (European Federation of Journalists), höll inte tillbaka kritiken i sitt anförande på den årliga konferensen Speak up! i Bryssel i början av november. Den allmänna uppfattningen var att EU:s kandidatländer i västra Balkan och Turkiet ännu ligger långt ifrån att kvalificera sig som medlemsländer när det gäller pressfrihet.

I västra Balkan har mediernas verksamhet allvarligt försvårats av den ekonomiska krisen. Journalisternas löner ligger under de lokala snittlönerna och rätten att organisera sig fackligt är begränsad. Det är också vanligt att redaktioner avlyssnas av myndigheter.

”Albanien, Montenegro och Bosnien-Herzegovina hör till de länder som inte officiellt erkänner journalistikens roll för demokratin. I Makedonien har det till och med vuxit fram en fientlighet mot medier och journalister.”

Bjerregård har ändå inte gett upp hoppet om pressfrihet i regionen.

”Det behövs långsiktighet och samarbete mellan journalistorganisationer. Vi behöver locka stora mediebolag att investera pengar och utveckla nya affärsmodeller. Det här gäller inte bara för kandidatländerna utan för hela Europa.”