Työelämä

Tampereen yliopisto etsii irtisanottuja

Tutkimuksessa selvitetään toimittajien uusia toimenkuvia, työssä pärjäämistä sekä irtisanomisten vaikutuksia työn sisältöihin ja ammatti-identiteettiin.

Tampereen yliopisto etsii vuoden 2008 jälkeen irtisanottuja tai -sanoutuneita toimittajia tutkimukseen, joka kartoittaa uusia toimenkuvia ja työssä pärjäämistä. Siinä selvitetään myös irtisanomisten vaikutuksia journalistisen työn sisältöihin ja toimittajan ammatti-identiteettiin.

Ensimmäinen vaihe on kyselytutkimus, joka toteutetaan lokakuussa 2015. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti.

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto ja Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes. Sen tavoitteena on hahmottaa, miten journalistit ovat selvinneet media-alan kiristyneestä työtilanteesta, organisaatiomuutoksista ja yt-neuvotteluista.

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Comet.

Tutkimukseen voi ilmoittautua Cometin verkkosivun ilmoittautumislomakkeella.

Lisätiedot, yhteydenotot ja osallistuminen: auli.harju@uta.fi, 050 318 7627 Uta.fi/cmt/tutkimus/