Media-ala

Hokemista syvälliseen keskusteluun

Nando Malmelin ja Mikko Villi toimittivat kirjan mediajohtamisesta.

Artikkelikokoelma Mediajohtaminen Näkökulmia uudistuvaan media-alaan lupaa olla ensimmäinen mediajohtamista laaja-alaisesti tarkasteleva suomenkielinen teos.

”Suomessa on kirjoitettu paljon kirjoja journalismista, mutta media-alasta, mediayrityksistä ja mediajohtamisesta vain satunnaisesti”, sanoo kirjan toinen toimittaja Nando Malmelin. Hän työskenteli aiemmin A-lehdissä kehitysjohtajana ja tutkii nykyään mediajohtamista Aalto-yliopistossa.

Malmelin toivoo kirjan syventävän lukijoidensa ymmärrystä median muutoksen syistä ja taustoista ja antavan siten eväitä käydä parempaa keskustelua alan tulevaisuudesta.

”Nyt toistellaan anekdootteja ja iskulauseita digitalisaatiosta, teknologiasta, liiketoimintamalleista, ansaintalogiikasta, tehostamisesta ja journalismin kuolemasta. Näkökulma on yksipuolinen, ja pessimismin takaa on vaikea nähdä uudistumisen mahdollisuuksia.”

Malmelin sanoo, että kirjaan ei yritettykään laatia ”tee näin, niin asiat tulevat paremmiksi” -tyyppisiä listoja.

”Median kehittämisen pitää olla vuoropuhelua: Mitä yleisö haluaa, mikä journalisteja motivoi? Miten työtä ja uuden luomista johdetaan niin, että toiminta kannattaa ja voi jatkua?”

Nando Malmelin ja Mikko Villi (toim.): Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan. Gaudeamus 2015.