Liitto

Lehdistön tes valmistuu tahmeasti

Tuloksen toivotaan syntyvän ennen sopimuskauden päättymistä.

Lehdistön tes-neuvottelut ovat edenneet tahmeasti. Ratkaisuun pyritään silti syyskuun loppuun mennessä.

Viestinnän Keskusliitto esitti neuvottelujen aluksi, että vuosiloman ansainnasta voisi sopia työntekijän ja työnantajan kesken lain mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuudennesta lomaviikosta voisi luopua  jonkinlaista korvausta vastaan. Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen pitää esitystä erittäin ongelmallisena.

Osapuolet ovat olleet erimielisiä myös sopimuskaudesta ja palkankorotusten jaksottamisesta. Journalistiliitto tarjosi 13 kuukauden sopimusta, työnantajapuoli tavoittelee 28 kuukauden sopimusta. Liitolle keskeisiä tavoitteita ovat soveltamisalan päivittäminen sekä osaston luottamusmiesten aseman parantaminen. Valtuuston on tarkoitus käsitellä neuvottelutulosta tiistaina 30. syyskuuta.